Vägen mot enklare och effektivare bostadsbyggande

- Anders Sjelvgren, generaldirektör, Boverket

Foto: Morgan Karlsson Anders Sjelvgren, generaldirektör, Boverket.

Anders Sjelvgren är sedan den 1 juli generaldirektör för Boverket. På Trähusdagarna ska han uppehålla sig kring hur vi kan bygga enklare och mer effektivt.

– Jag ska prata om vikten av att vi fortsätter att hålla uppe bostadsbyggandet. Det finns ett grundläggande behov av bostäder, däremot behöver vi bygga för fler kategorier än vad vi har gjort tidigare. Då är det viktigt att vi tittar på hur vi kan bygga effektivt, hur vi kan sänka kostnaderna och hur vi kan bygga bra bostäder för att möta de utmaningar vi har. En viktig sak att titta på är hur ett regelverk ska se ut för att möjliggöra det, säger han i en intervju i Trä & Möbelforum.

Anders Sjelvgren har tidigare jobbat som enhetschef på Boverket, men har närmast tjänstgjort som divisionschef på Research Institutes of Sweden, RISE.
Anders Sjelvgren har stora utmaningar framför sig. Att implementera nya byggregler för att få fart på bostadsbyggandet är vad han han själv nämnde först i en inttervju med Fastighetstidningen.

– Men också frågan om digitalisering, där det känns som att branschen redan kommit en bra bit. Där tror jag att Boverket kan spela en viktig roll för att hålla samman de olika delarna, säger Anders Sjelvgren.

Han betonar också vikten av att skapa förutsättningar för ett industrialiserat byggande

"Boverket jobbar för enklare byggregler" - läs interjvu med Anders Sjelvgren i Trä & Möbelforum