Modernare byggregler

- Kurt Eliasson, Kommittén för modernare byggregler, Regeringskansliet

Foto: Pressbild, Regeringskansliet. Kurt Eliasson

Kurt Eliasson ingår i den tvåmanna-kommitté (tillsammans med Anna Sander) som regeringen tillsatt och som fått i uppdrag att genomföra en systematisk och grundlig översyn av utvalda kapitel i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler och föreskrifter.

Syftet med översynen är att modernisera regelverken och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande. Regelverkets ändamålsenlighet, effektivitet och omfattning ska även utredas.

Kurt Eliasson har en bakgrund som VVS-montör ombudsman på hyresgästföreningen och direktör i Riksbyggen innan han blev vd i Göteborgs kommuns fastighetskoncern Framtiden. Från 2006 till sin pensionering 2016 var Kurt Eliason vd för bransch- och intresseorganisationen SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.. Kopplat till detta uppdrag har han haft en mängd internationella uppdrag.