Produktionsnätverket

TMF har sedan slutet av 2017 ett nätverk för produktionstekniska frågor. I nätverket diskuteras aktuella frågeställningar inom ämnet produktion och produktionsteknik. Genom föreläsningar och studiebesök tar nätverket också del av innovativa lösningar i branscher som kommit långt i den produktionstekniska utvecklingen. Inte minst har digitalisering och digital transformation fått ett allt större utrymme.

Till vilka riktar sig nätverket?

Nätverket riktar sig till TMF:s medlemsföretag samt de personer som arbetar med produktionsteknik och produktionsutveckling; tex produktionschef, produktionsansvarig, produktionstekniker eller motsvarande.

Man träffas två gånger per år och dessutom arrangeras en årliga temadag kring produktion.

Intresserad att vara med i Produktionsnätverket?

Kontakta Martina Hallgren, projektledare branschutveckling på TMF med huvudfokus på branschgrupperna dörrar, fönster, trappor samt trägolv.
Du hittar kontaktuppgifter här till höger.