"Trä för generationer"

Wood – Gärsnäs (designer: Åke Axelsson)

Stolen Wood är formgiven av Åke Axelsson (se sid.xx). Grundtanken bygger på iden om att tillgodose behovet av en ur alla aspekter hållbar och miljövänlig möbel. Såväl konstruktion, materialval som tillverkningsmetod uppfyller alla väsentliga kriterier för en hållbar möbel som garanterar lång livslängd och återbruk.
Wood består av sju delar komponenter i träslaget bok samt skruv och levereras omonterad i en platt kartong för att minska transportvolym och miljöpåverkan. Delarna är massivböjda och basade förutom frambenen. Basning minskar spill och reducerar behov av lim. Massivböjda delar ger lång livslängd, samt delar kan lätt renoveras alternativt bytas ut. Wood kan enkelt demonteras och delarna lätt separeras. Därmed blir Wood en stol för generationer framåt.