TMF på Stockholm Furniture & Light Fair Digital Edition 2021

Under veckorna 5-7 – delvis parallellt med Stockholm Design Week – drog TMF igång exportkampanjen ”Gränslös design"/"Boundless Swedish Design” som bl a syntes på vår webbplats, i redaktionella artiklar, via riktade annonsaktiviteter, i sociala medier samt i ett webtalk. Vi ville bidra till ökad synlighet för branschen då den naturliga mötesplatsen, Stockholm Furniture & Light Fair, inte fanns på samma sätt som tidigare år. Vi har lyft framgångsrika exportprojekt och branschens exportförmåga - inklusive industrins konkurrensfördelar; hållbarhet, hög kvalitet och inkluderande design.