Ragnars Inredningar

Foto: Ragnars Inredningar

Hör hur Ragnars driver innovation – varje dag.

Ragnars berättar om sin transformationsresa där de skapat sin egen version av ett urval av de verktyg och ramverk som tas upp i Sofie Lindbloms presentation. Från att definiera en ny värdekurva, bjuda in arkitekter till co-creation om framtidens kontor, digitalisera för att sänka trösklar för köp, till att våga bjuda in alla anställda att bli en del av innovationsprocessen.

Det blir Kristina Ragnar, Marketing Director och Johan Ragnar, CEO, som talar för Ragnars, ett samtal modererat av, Agnes Sävenstedt. INNOVATION 360 GROUP.

Tema "Förändring & Innovation"
Med det här temat vill vi inspirera i hur man kan skapa ett innovativt företagsklimat, hur man leder i förändring, hur man fortsätter vara en attraktiv arbetsgivare framåt och hur man engagerar sina medarbetare.