Möbelfakta 2.0 & Agenda 2030 – för en hållbar utveckling

- Robin Ljungar, miljö- och hållbarhetschef, TMF

Foto: Sören Andersson Robin Ljungar, hållbarhetschef på TMF.

Möbelindustrin står inför många utmaningar de kommande åren där det gäller att ställa om när det gäller produktdesign, tillverkning och affärsmodeller. Robin Ljungar, miljö- och hållbarhetschef på TMF, tar er igenom tre angelägna ämnesområden för att nå en hållbar utveckling och bättre framtid.

Ett nytt och skarpare Möbelfakta

Under 2019 lanseras Möbelfakta 2.0. En nysatsning med eget bolag, ny ledning och högt ställda mål för systemet för att möta framtida utmaningar. Ett externt kriterieråd med sakkunniga experter och intressenter från såväl leverantörer som kunder bildas för att utveckla relevanta och skarpa kriterier. Robin Ljungar, miljö- och hållbarhetschef på TMF, ger oss det senaste kopplat till Möbelfaktas utveckling på Möbeldagen.

Så bidrar trä- och möbelindustrin till att uppfylla målen inom Agenda 2030

2015 lanserades Agenda 2030 med 17 globala hållbarhetsmål. TMF har identifierat vilka mål där möbelbranschen kan bidra till en hållbar utveckling och hur branschen kan nyttja dessa i sitt strategiska arbete. En prioritering har gjorts av de frågor som är mest relevanta för TMF och branschen att fokusera på. Robin Ljungar berättar vad just ni kan bidra med i ert arbete för en hållbar utveckling.

Projekt "Affärsmodeller för cirkulära möbelflöden"

"Affärsmodeller för cirkulära möbelflöden" är ett Vinnova-finansierat arbete som nu är inne i tredje delprojektet. Här samarbetar aktörer från hela värdekedjan, från underleverantörer, möbelproducenter, återförsäljare och användare till forskare och branschorgan kring affärsutveckling, kundincitament, produktdesign, logistik, hållbarhets- och certifieringsfrågor – allt för att finna nya modeller för ökad cirkulaitet. Robin Ljungar, miljö- och hållbarhetschef på TMF, ger oss en statusrapport hur långt projektet framskridit.