Just Arrived

- Andreas König, vd & grundare

Andreas König

"Det ska vara enkelt för arbetsgivare och utrikesfödda att mötas. Det är därför vi finns". Just Arrived – som jobbar med bemanning och rekrytering med fokus på utrikesfödda – vill förändra arbetsmarknaden och de är bara i början av sin resa. Vd & grundaren Andreas König berättar mer under Möbeldagen.

Andreas König har med Just Arrived skapat en plattform som hjälper nyanlända personer att komma i kontakt med företag som erbjuder jobb. Just Arrived tar sedan ansvar för det administrativa arbetet samt arbetsgivaransvaret. En av grundarna till Klarna, Niklas Adalberth, har gått in med två miljoner kronor i bolaget, där även Avito-grundarna Jonas Nordlander och Filip Engelbert är delägare.
Grunden till Just Arrived lades hösten 2015 när flyktingströmmen ökade och idag har man verksamhet i Stockholm och Göteborg.

Enligt vd Andreas König har företagit kommit väldigt långt på kort tid – men att det här är bara starten på tillväxtresan. Målet är fortsättningsvis att förändra arbetsmarknaden och skapa nytta genom att ta tillvara på potentialen hos nyanlända och utrikesfödda. Andreas kommer till Möbeldagen för att berätta om deras resa och möjligheterna framåt. Kanske kan han hjälpa möbel- och inredningsbranschen med att hitta och förmedla arbetskraft...?