Plats & Tider

Dunkers kulturhus

Nedan hittar du information angående plats & tid för Möbeldagen 2018 i Helsingborg.

Program

Aktuella tider är:

09.30-16.30 med efterföljande mingel 16.30-18.30.

Plats

2018 kommer vi att vara på Dunkers kulturhus i Helsingborg. 
Dunkers kulturhus är en mötesplats för helsingborgare och ett attraktivt besöksmål för konst- och kulturintresserade i Öresundsregionen och Sverige.

Varför heter det Dunkers kulturhus?

Henry Dunker 1870 – 1962 och drev Helsingborgs största arbetsplats, gummifabriken Tretorn, som var världsledande på gummistövlar, galsoscher och tennisbollar. Henry Dunker var gift med Gerda som hade ett genuint kulturintresse. Paret fick inga barn och vid sin bortgång valde Henry att donera hela sin förmögenhet till Helsingborgs stad. Tack vare Henry och Gerda Dunkers donationsfond kunde Dunkers kulturhus byggas.