Fönster

Antal levererade luft för de tre första kvartalen 2020 var 1 185 834, i stort sett oförändrat jämfört med samma period 2019. Den ackumulerade omsättningen var 3 549 miljoner kr, också i stort sett oförändrat, medan exportandelen var 4,1 procent. Andelen trä- och aluminiumfönster var 79 procent av totalt antal levererade luft

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Byggmaterialindex - tredje kvartalet 2020

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 7 procent under det tredje kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019. Tillväxten för årets första nio månader landade på 10 procent.