Digital Produktionsdag 2018

Foto: Träcentrum i Nässjö

Digitaliseringen är på väg att förändra svensk industri i grunden och man talar om den fjärde revolutionen - efter ångmaskinen, elektriciteten och datoriseringen. Men med ny teknik kommer också stora utmaningar för företagen. Under TMF:s Digitala produktionsdag på Träcentrum i Nässjö den 25 september gav inbjudna talare spännande aspekter på ämnet - inklusive en digital resa för Lundqvist Trävaru. Ta del av presentationer nedan och till höger.

  • BIM ur kravställarens perspektiv - Nina Borgström, White Arkitekter
    Se PPT-presentation till höger.
  • Vår digitala resa och vad den inneburit i praktiken - Samuel Holmström, Lundqvist Trävaru
    Se PPT-presentation till höger.

Temadagen anordnadess i samarbete med Hello Future.