FÖRETAGSFORSKARSKOLAN SMART INDUSTRI KOMPETENSUTVECKLAR SVENSK INDUSTRI - webinar

FÖRETAGSFORSKARSKOLAN SMART INDUSTRI KOMPETENSUTVECKLAR SVENSK INDUSTRI

Smart Industri. Joakim Brobäck, vd Träcentrum, informerar om den nyinrättade företagsforskarskolan samt berättar om Träcentrums roll i Robotlyftet och annat som är på gång med inriktning på automation och digitalisering.

Flexibel robotik - webinar

Flexibel robotik

Johan Frisk, vd, OpifFex berättar om hur företag kan automatisera med krav på hög flexibilitet. OpiFlex är ett innovativt entreprenörsdrivet bolag med affärsidén att skapa flexibla och mobila lösningar för småserie- och högvolymproduktion.

STÖD TILL AUTOMATISERING I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG VIA ROBOTLYFTET: webinar

ROBOTLYFTET

Ingemar Reyier, Teknik- och Applikationsansvarig, Robotdalen berättar om ett av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens initiativ "Smart industri". 

Robotlyftet. Ingemar Reyier, Teknik- och Applikationsansvarig, Robotdalen berättar om ett av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens initiativ "Smart industri".

Digital transformation - webinar

Digital transformation

Tobias Eklund, Hello Future inledde Digitala Produktionsdagen i Nässjö. Alla pratar om vikten av innovation - men vad är det, och hur gör man?

Goda exempel från industrin - Webinar

Goda exempel från industrin webinar

Innovationssprinten förde oss framåt. Johan Selberg, chef för strategisk affärsutveckling, Edsbyn Senab AB berättar om hur företaget med innovationssprint som angreppssätt testat och sedan vidareutvecklat sina idéer.

Digital Produktionsdag 2019 - "TMF driver digitaliseringsfrågorna vidare"

2019 Dig Prod.dag - Pär Hammar

Martina Hallgren jobbar som projektledare på branschutveckling och driver digitaliseringsarbetet gentemot TMF:s medlemsföretag. 

Digital Produktionsdag 2019 - "Det är viktigt att haka på nu"

2019 Dig Prod.dag - Bernt Henriksen

Bernt Henriksen, automationsspecialist, berättar om Robotlyftet och den satsning som görs på företag.

Tobias Eklund, Hello Future, om innovationsmetodik

201909 - Inför Dig Prod.dag; Tobias Eklund

En av talarna på Digital Produktionsdagen - Tobias Eklund, Hello Future. 

Några av dagens talare

Läs mer

Datum & Tid

25 september 2019
Kl 08.30-16.00

Plats

Träcentrum i Nässjö
Framtidsvägen 1, Nässjö
Telefon: +46 380-5143 00
E-post: info@tracentrum.se
Webbplats: tracentrum.se

TMF:s projektledare

Martina Hallgren
Branschutveckling - dörrar, fönster, trappor & trägolv
Telefon: 08-762 72 02
E-post: martina.hallgren@tmf.se