TMF i Almedalen 2016

Foto: Ola Torkelsson; Träffpunkt TMF. Almedalen 2016; Träffpunkt TMF

Politikerveckan i Almedalen är en viktig arena för TMF:s näringspolitiska arbete, och de senaste åren har vi satsat på en fast mötesplats, Träffpunkt TMF.

TRÄFFPUNKT TMF - en arena för samtal 

Politikerveckan i Almedalen är en viktig arena för TMF:s näringspolitiska arbete. Under årets Almedalsvecka har TMF fortsatt förra årets grepp med en fast mötesplats – Träffpunkt TMF - där vi diskuterat ämnen som ökat och mer varierat bostadsbyggande, offentlig upphandling, kompetensförsörjning och konkurrensförutsättningar för svensk möbelindustri..

Plats: G.A.D:s butik på Hästgatan 10 (H10)

TMF:s seminarier

4 juli- Istället för ett nytt miljonprogram - Den moderna trädgårdsstaden

Sverige behöver bygga 700 000 nya bostäder till 2025. Det är nästan samma utmaning som på 60-talet då miljonprogrammet byggdes. Men vi får inte göra om samma misstag. Många bostäder på en gång behöver inte bli stereotypt och trist. Vi har lösningen – den moderna trädgårdsstaden. För TMF:s del medverkade David Johnsson, vd, på seminariet.
PLATS: M/S Blue Charm, Samhällsbyggararenan
MEDVERKANDE: Jerker Söderlind, arkitekt, samhällsdebattör, Stadsliv AB, Janna Valik, generaldirektör, Boverket, Mattias Gustafsson, vd, landskapsarkitekt, Urbio, Erika Wörman, arkitekt, Sweco, Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli och David Johnsson, vd, Trä- och Möbelföretagen.
ARRANGÖRER: TMF, Sveriges Träbyggnadskansli

4 juli- Ge eleverna rätt till heltidsstudier!

Svenska elever får allt färre undervisningstimmar i gymnasieskolan. Det visade Industrirådet och Teknikcollege på ett seminarium i Almedalen. De högskoleförberedande programmen ska ha minst 20 timmars lärarledd undervisning i veckan och de yrkesförberedandande minst 23 timmar i veckan. Det blir 4 timmar om dagen för de högskoleförberedande och något mer för yrkesinriktade programmen.
Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF, menade att elever som har svagt stöd hemifrån missgynnas av att undervisningstimmarna är så få. Eleverna förväntas bedriva en hel del självstudier, vilket ytterligare missgynnar elever som inte får stöd hemifrån.
- Resultatet är att fler och fler hoppar av gymnasieskolan eller går ut med ofullständiga betyg.
PLATS: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd (Industriområdet)
MEDVERKANDE: Lena Hallengren, ordförande utbildningsutskottet, Socialdemokraterna, Christer Nylander, vice ordförande utbildningsutskottet, Liberalerna, Helene Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen, Maria Wedel Knutsson, vicerektor, Chalmers, Anders Ferbe, förbundsordförande, IF Metall, och Henrik Smedmark, kompetensförsörjningsexpert, TMF och Grafiska företagen.
ARRANGÖRER: Industrirådet, Teknikcollege

4 juli - Hur kan industrin bidra till god integration?

Språkundervisningen måste digitaliseras och processen för att få in nyanlända på arbetsmarknaden förenklas för att industrin ska kunna bidra till god integration. Det var resultatet av det seminarium som arrangerades av TMF, tillsammans med SLA och IKEM, och som var en del av Industrin tar matchen.
Johan Palmgren från OBOS Sverige AB, en av de medverkande, har exempelvis en egen språkundervisning för 15 nationaliteter. Företaget har anlitat en SFI-lärare i egen regi och varje fredag är det obligatoriskt att gå på svenskundervisningen som är anpassad till företagets behov.
Johan betonade vikten av att få fart på processen med sätta nyanlända i arbete och de har dagligen folk som hör sig för om jobb.
- Det är kul att höra att det finns intresse att diskutera det här och att frågan engagerar. Men vi som står längst ner har inte tid att diskutera, vi måste få konkreta förslag.
PLATS: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd (Industriområdet)
MEDVERKANDE: Esbjörn Wahlberg, Sveaskog, Peter Alvarsson, Astra Zeneca, Johan Palmberg, OBOS Sverige AB, Mattias Wahlsten, Arbetsförmedlingen, Harry McNeil, hero sverige, Asylboendeföretagen, Andreas König, Just Arrived, samt Hanna Marie Björklund, moderator.
ARRANGÖRER: TMF, IKEM (Innovations- och kemiindustrierna) och SLA (Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet)