Röster om Almedalen 2017

Marcus Westdahl, vd, EFG Foto: Ola Torkelsson
Marcus Westdahl, vd, EFG.

Marcus Westdahl, vd, EFG

"Jag tycker det var väldigt givande och produktiva dagar för min del – jag hann vara där måndag-tisdag. Det är tydligt att det arbete vi har lagt ner på att träffa rätt myndigheter och rätt beslutsfattare i upphandlingsfrågan börjar ge frukt, och Almedalen – via Träffpunkt TMF - är ett bra forum där vi träffar relevanta människor som påverkar LOU i positiv riktning. (Marcus var med på möte med Alejandro Firpo, statssekreterare i Finansutskottet, red. anm).
Jag la mitt mesta fokus på frågan om offentlig upphandling, och hann inte gå på andra politiska seminarier, men jag träffade många personer inom branschen som var väldigt givande."

Ulrika Liiv, kommunikationschef, OBOS Foto: Ola Torkelsson
Ulrika Liiv, kommunikationschef, OBOS

Ulrika Liiv, kommunikationschef, OBOS Sverige AB

"Almedalsveckan är en plats för möten. Givetvis är alla seminarier och debatter viktiga men vi ser möjligheten att på gångavstånd och inom en vecka träffa så många av våra intressenter i personliga möten som minst lika betydelsefulla.
Det enorma behovet av bostäder runt om i vårt land var en het fråga även i år på debattörernas agendor. Från OBOS håll har vi varit mer precisa i frågan om hos vilka grupper i samhället som bostadsbristen är störst och därför kunnat tala mer exakt om vilken typ av bostäder som behövs och var i landet. Här spelar vi bostadsutvecklare en viktig roll. Därför har vi från OBOS har varit med och diskuterat och debatterat den stora frågan om hur vi ska underlätta för unga och andra som står långt från bostadsmarknaden in i eget boende.
Vi har också deltagit i seminarier där vi förklarat på vilka sätt vi bidrar till att hela Sverige ska leva; hur vi förtätar och trädgårdsstädernas betydelse för alla som vill bo i eget småhus, värdet av industriellt byggande i trä som bevisligen är det mest hållbara alternativet, hur vi kan flytta arbetstillfällen från stad till landsort, hur ska öka attraktiviteten för nybyggnation på landsort samt hur vi kan få nyanlända i arbete."

Henrik Smedmark, TMF Foto: Ola Torkelsson
Henrik Smedmark, kompetensförsörjningsexpert, TMF.

Henrik Smedmark, kompetensförsörjningsexpert, TMF

"Kompetensförsörjning, matchning och integration har varit tre viktiga ämnen under årets Almedalsvecka. Det har därför varit extra viktigt att säkra företagens långsiktiga intressen samt att påvisa att företagens medverkan är nödvändig för såväl utbildning som integration. Vi har fått ut våra budskap genom möten med beslutsfattare och har fått vägledning hur vi kan medverka till att förbättra gymnasium, vuxenutbildning och eftergymnasial utbildning. I seminarieform har vi visat en enig industri.
Almedalsveckan har även bekräftat att vårt påverkansarbete kring undervisningstiden i gymnasieskolan har lett till ingen politiker längre hävdar att de fyra timmar per dag som gymnasieelever garanteras undervisning är tillräckligt eller kan räknas som heltid."

Gustaf Edgren, TMF Foto: Ola Torkelsson
Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert, TMF

Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert, TMF

"I Almedalen är det hård konkurrens om åhörare och den rätta publiken. Tack vare rätt ämne, rätt kommunikation och gemensamma ansträngningar lyckades vi locka ett stort antal kommunföreträdare, arkitekter och andra, som inte bara undrade vad vi menade med att förtäta rätt och bygga det folk vill ha, utan ville höra oss säga och visa hur. Årets Almedalsvecka måste sägas vara en stor framgång för TMFs del. Det talades om vårt seminarium (som gick måndag förmiddag) och vi fick bästa tänkbara start på veckan.
För bara några år sedan saknades det en förståelse över vad " folk vill ha". Nu som ett resultat av inte bara denna vecka, utan många möten och sammankomster, ser vi hur denna fråga allt oftare tas emot med en helt annan insikt och vilja. Rent konkret kan nämnas att TMF har kontaktats av politiker från Uppsala kommun, som tänker ta konceptet "Den moderna trädgårdsstaden" till praktisk handling."