Anlita våra experter

Behöver du en sakkunnig till ditt seminarium i Almedalen? Då har vi med stor sannolikhet ett namn till dig. Trä- och Möbelföretagen, TMF, är en etablerad aktör i svensk industri och tar ofta plats i debatter som rör byggande, avtal, hållbarhet, konkurrenskraft och framtidsfrågor.

Se dokument med närmare beskrivning av vår expertis.

Henrik Smedmark - expert på utbildningspolitik

Almedalsexpert - Henrik Smedmark

Henrik Smedmark är expert på utbildningspolitik, arbetslivets behov av kompetens och samverkan mellan näringsliv och skola. I Almedalen debatterar han gärna om hur utbildningssystemet behöver förändras så att unga kan komma ut i arbetslivet.

Cecilia Ask Engström - expert på Det offentliga rummet

Almedalsexpert - Cecilia Ask Engström

Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling på TMF, har bred erfarenhet av upphovsrättsfrågor samt offentlig upphandling. Hon debatterar gärna om det offentliga rummet samt den svenska industrins styrkor; design, kvalitet och hållbarhet, och hur dessa kan leda till ökad export.

Robin Ljungar - expert på hållbarhet

Almedalsexpert - Robin Ljungar

Robin Ljungar för hållbarhetsarbetet framåt i svensk trä- och möbelindustri. I Almedalen kommer Robin bland annat att prata om cirkulära affärsmodeller.