Almedalen

Foto: Ola Torkelsson

Politikerveckan i Almedalen är en viktig arena för TMF:s näringspolitiska arbete. De senaste åren har vi haft en fast mötesplats i Visby - Träffpunkt TMF. Flera somrar i rad har en satsning gjorts på Träffpunkt TMF under Almedalsveckan - en mötesplats där vi får tillfälle att prata med politiker, beslutsfattare och opinionsbildare om branschens mest angelägna frågor.

Några frågor som TMF har debatterat under Almedalsveckan är b. la behovet av ett ökat och mer varierat byggande, fler sökande till branschens yrkesutbildningar, hållbarhet och Agenda 2030, omställning till cirkulär ekonomi samt konkurrensförutsättningar för svensk möbelindustri.