Ökat och varierat byggande

Foto: BoKlok, fotograf: Ola Torkelsson BoKloks fabrik i Gullringen.

En viktig del av TMF:s näringspolitiska arbete är att bidra till ökat nybyggande av flerbostadshus och småhus samt att uppnå varierade städer med hållbar bebyggelse.

Villor, radhus och mellanstora flerfamiljshus är allt för sällan en del av nyproduktionen i kommunernas tätortsplaner och en visionär bostadspolitik. TMF:s medlemsföretag menar att det relativt låga bostadsbyggandet av småhus framförallt är orsakat av finansiella hinder och brist på tillgång till attraktiv byggbar mark.
Hur kan drömmen om villan i storstan förverkligas och hur ser en realistisk politik ut med den blandade stadsbebyggelse som invånarna efterfrågar?
När Sverige och dess städer växer långsiktigt behövs alla boendeformer.

På den här sidan redovisas aktuella aktiviteter, rapporter och debattinlägg på området. Sidan uppdateras löpande.

Debatt: "Byggandet kan påskyndas utan en stor planreform"

Det inte är plansystemens struktur som skapar långa ledtider i byggandet av nya bostäder - vilket ofta hävdas. Orsaken är i stället de mekanismer som gör att det inte "lönar sig" att vara effektiv. Det visar en ny rapport, skriven av fastighetsekonom Hans Lind - i samarbete med TMF.

Läs hela debattinlägget.
Laddaa ner och läs hela rapporten till höger.