MT74

Senast publicerade prisindex för monteringsfärdiga trähus (MT74) - för juni 2020 - har beräknats till 1012,3 (jan 1974=100). Det innebär en ökning med 0,3 % jämfört med maj 2020 och en ökning med 4,1 % jämfört med juni 2019.

Statistiska Centralbyrån, SCB, beräknar prisindex för monteringsfärdiga trähus på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Aktuella index finns att ladda ner till höger - tillsammans med beskrivning för MT74.