DHI - Butikshandel med möbler

Omsättningen inom butikshandeln för möbler ökade med 5,7 procent under maj 2020 jämfört med samma månad året före. Under perioden januari-maj 2020 ökade omsättningen med 3,6 procent till 16,3 miljarder kr, jämfört med samma period 2019.

Ta del av den detaljerade informationen i dokumentet till höger.

Detaljhandelsindex för butikshandel med möbler visar till största delen butikshandel med möbler för hemmet. DHI-index är endast tillgängligt för TMF:s medlemmar.

FAKTA: I branschen butikshandel med möbler ingår SNI-koderna 47.591 - Möbler, butikshandel för hemmet - samt 47.592 - Specialiserad butikshandel med kontorsmöbler.