DHI - Butikshandel med möbler

Omsättningen inom butikshandeln för möbler ökade med 10 procent till 3,9 miljarder kronor under oktober 2020 jämfört med samma månad året före. Under perioden januari-oktober 2020 ökade omsättningen med 4,6 procent till 34,2 miljarder kr, jämfört med samma period året före.

Ta del av den detaljerade informationen i dokumentet till höger.

Detaljhandelsindex för butikshandel med möbler visar till största delen butikshandel med möbler för hemmet.
Omsättning 2015 = 100.
100 = lika med på år 33 543 miljoner kr inklusive moms
100 = lika med på månad
DHI-index är endast tillgängligt för TMF:s medlemmar.

FAKTA: I branschen butikshandel med möbler ingår SNI-koderna 47.591 - Möbler, butikshandel för hemmet - samt 47.592 - Specialiserad butikshandel med kontorsmöbler.