Köksinredningar

Foto: Vedum Kök och Bad

Den totala fakturerade försäljningen av köksinredningar ökade med 2,5 procent till 2 860,4 miljoner kr under första halvåret 2020 jämfört med första halvåret 2019. Totalt antal stommar minskade med 1,2 procent till 1 606 496 stommar, Ett kök omfattar ungefär 14 stommar/skåpsenheter. När det gäller exporten av köksinredningar minskade den med 15 procent till 333 miljoner kronor under januari–juni 2020. medan importen ökade med 3 procent till 459 miljoner kronor.

Ett kök omfattar ungefär 14 stommar/skåpsenheter.

I filen till höger kan du ladda ner exportsiffror samt se försäljningen den gångna tioårsperioden.

TMF tar fram statistiken i samarbete med Prognoscentret som visar försäljning på den svenska marknaden. Totalt handlar det om 20 aktörer, med åtskilliga varumärken, som levererar statistik.