Köksinredningar

Foto: Vedum Kök och Bad

Den totala fakturerade försäljningen av köksinredningar ökade med 2 procent till 4 013,6 miljoner kr under de tre första kvartalen 2020 jämfört med samma period 2019. Totalt antal stommar minskade med 1,4 procent till 2 264 438 stommar, Ett kök omfattar ungefär 14 stommar/skåpsenheter. När det gäller exporten av köksinredningar minskade den med 12 procent till 474,4 miljoner kronor under januari-september 2020 medan importen ökade med 2 procent till 661,4 miljoner kronor.

I filen till höger kan du ladda ner exportsiffror samt se försäljningen den gångna tioårsperioden.

TMF tar fram statistiken i samarbete med Prognoscentret som visar försäljning på den svenska marknaden. Totalt handlar det om 20 aktörer, med åtskilliga varumärken, som levererar statistik.