Fönster

Antal levererade luft för första kvartalet 2021 var 391 403, en ökning med 6 procent jämfört med första kvartalet 2020. Omsättningen var 1 195 miljoner kronor, en ökning med 8 procent, medan exportandelen var 4 procent. Andelen trä- och aluminiumfönster var 82 procent av totalt antal levererade luft.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

En luft är ungefär detsamma som en fönsterbåge. Ett fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Byggmaterialindex - ökning med drygt 7 procent under första kvartalet 2021

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med drygt 7 procent under första kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal 2020. Detta är i linje med hur utvecklingen har sett ut hittills under pandemin, då samtliga kvartal har haft en ökning på över 7 procent. Försäljningsutvecklingen har varit likartad mellan regionerna i riket sett till den geografiska indelning som görs i Byggmaterialindex.