Dörrar

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antalet producerade och levererade dörrar ökade med 1,5 procent till 1 538 551 stycken under helåret 2020 jämfört med 2019. Omsättningen ökade med 5,9 procent till 2,2 miljarder SEK medan exporten var i stort sett oförändrad.

Vid årets slut var antal anställda 1 157 stycken - en ökning med 2,9 procent jämfört med 2019.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Byggmaterialindex - ökning med nästan 10 procent under 2020

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med nästan 10 procent under 2020 jämfört med under 2019. Detta gör 2020 till ett mycket starkt år för branschen. Under de senaste fem åren har den genomsnittliga tillväxttakten varit strax över fem procent.