Dörrar

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antal levererade dörrar för kvartal 1 2020 var 378 736 dörrar enligt rapporterande företag, en minskning med 8 procent jämfört med 2019. Omsättningen var 527 miljoner kr, en ökning med 2 procent jämfört med 2019 medan exporten av dörrar minskade med 13 procent till 178 498 dörrar och 47 procent i andel av den totala produktionen.

Antal anställda under kvartal 1 2020 ökade med 2 procent till 1094 stycken.

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Byggmaterialindex - fjärde kvartalet 2019

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser minskade med 0,5 procent under det fjärde kvartalet 2019 jämfört med samma kvartal 2018. Året har resulterat i tre kvartal med positiv tillväxt och ett med negativ tillväxt. Totalt landade den ackumulerade tillväxten på plus 2,7 procent för helåret 2019.