Dörrar

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Antal levererade dörrar för de tre första kvartalen 2020 var 1 102 403 enligt rapporterande företag, en minskning med 3 procent jämfört med samma period 2019. Omsättningen för dörrar var 1 581 miljoner kronor, en ökning med 2,8 procent jämfört med 2019 medan exporten av dörrar minskade med 8 procent till 363 851 dörrar.

Antal anställda i slutet av kvartal 3 ökade med 1 procent till 1 136 stycken, (1 123 kv 1-3 2019).

TMF:s statistik omfattar i stort sett alla större svenska tillverkare.

Byggmaterialindex - tredje kvartalet 2020

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med 7 procent under det tredje kvartalet 2020 jämfört med samma period 2019. Tillväxten för årets första nio månader landade på 10 procent.