Unik immaterialrättsförsäkring för möbelindustrin

För att underlätta för våra möbelföretag har TMF lanserat en speciellt framtagen, branschanpassad immaterialrättsförsäkring, som ska minimera riskerna vid intrång.

Försäkringen består av framförallt två delar:

 • Ansvarsförsäkring - gäller för skadeståndskrav riktade mot den försäkrade till följd av påstått intrång i annans immateriella rättighet.
 • Rättsskyddsförsäkring - gäller (både offensivt och defensivt) för tvister kring immateriella rättigheter, där den försäkrade behöver anlita juridiskt ombud.

De rättigheter som omfattas av försäkringen är:

Patent - Mönsterskydd - Varumärke (trademark) - Upphovsrätt (copyright)

Och - som företagare finns flera fördelar:

 • Inga onödiga blanketter
 • Skaderegleringsservice för skadeståndskrav som understiger självrisken ingår
 • Lägre pris
 • Utökad geografisk omfattning i vårt grundpaket

Klicka vidare till försäkringserbjudandet.

Information om försäkringen
Mikael Henningsson, Söderberg & Partners
Mobil: +46 70 818 48 87
mikael.henningsson@soderbergpartners.se


Se webbinarier i efterhand

Du lär dig även mer om försäkringen via två genomförda, medlemexklusiva webbinarier;

 • Nr 1 - Information om strategier och möjligheter kopplade till immaterialrätt och vilket skydd du som företagare behöver.
  Medverkande: Markus Dahlberg, PRV, Christina Wainikka, Svenskt Näringsliv, samt Johan Lindau, vd på Blå Station.
 • Nr 2 - Information om den unika immaterialrättsförsäkringem - framtagen specifikt för möbelbranschen i samarbete med representanter från möbelindustrin, PRV, Svenskt Näringsliv, Söderberg & Partners samt försäkringsbolaget If.
  Medverkande: Hans-Otto Nilsson och Magnus Norman, If Skadeförsäkring, samt Mikael Henningsson och Joy Tischner Röhrens, Söderberg & Partners (TMF:s partner för försäkringslösningar).

Se webbinarierna i efterhand via den här sidan.