Etiska Rådet

TMF har – tillsammans med Stockholm Furniture & Light Fair – instiftat ett etiskt råd. Det etiska rådets uppgift är att besluta om eventuella kopior som ställs ut under den årliga möbelmässan.

Vem som helst kan mot en avgift lämna in anmälan om misstänkt kopia. Rådets uppgift är sedan att utreda ärendet, med målsättningen att lämna utlåtande inom 24 timmar. Bekräftade kopior måste tas bort ur montern och kommuniceras ut i mässans olika kanaler.