Immaterialrätt & piratkopiering

Immateriella rättigheter och motverkande av produktkopiering är en viktig fråga för våra medlemmar och TMF har varit aktiva i debatten de senaste åren. Nu erbjuder TMF en branschanpassad immaterialrättsförsäkring.

Ny möjlighet att söka EU-bidrag för en genomgång av ditt företags immateriella tillgångar

Visste du att du som företagare har möjlighet att få ersättning både för en professionell genomgång av ditt företags immateriella tillgångar och/eller registreringsavgiften för varumärke, design och patent? 
Från den 10 januari öppnades möjligheten för små och medelstora företag att ansöka om finansiering från SME Fund. Men glöm inte att det är först till kvarn som gäller.
Genom bidraget ges du som företagare möjlighet att få ersättning både för en professionell genomgång av ditt företags immateriella tillgångar, en så kallad IP Scan, och för avgiften vid registrering av varumärke, design och patent.
Ansökningsperioden pågår mellan 10 januari och 16 december.
Läs mer på PRV:s webbplats

Unik immaterialrättsförsäkring för möbelindustrin

För att underlätta för våra möbelföretag har TMF lanserat en speciellt framtagen, branschanpassad immaterialrättsförsäkring, som ska minimera riskerna vid intrång.

Försäkringen består av framförallt två delar:

 • Ansvarsförsäkring - gäller för skadeståndskrav riktade mot den försäkrade till följd av påstått intrång i annans immateriella rättighet.
 • Rättsskyddsförsäkring - gäller (både offensivt och defensivt) för tvister kring immateriella rättigheter, där den försäkrade behöver anlita juridiskt ombud.

De rättigheter som omfattas av försäkringen är:

 • Patent - Mönsterskydd - Varumärke (trademark) - Upphovsrätt (copyright)

Och - som företagare finns flera fördelar:

 • Inga onödiga blanketter
 • Skaderegleringsservice för skadeståndskrav som understiger självrisken ingår
 • Lägre pris
 • Utökad geografisk omfattning i vårt grundpaket

Klicka vidare till försäkringserbjudandet samt ta del av värdefull information från PRV.
Och - för information om försäkringen;
Kontakt:
Mikael Henningsson, Söderberg & Partners
Mobil: +46 70 818 48 87
mikael.henningsson@soderbergpartners.se

Se webbinarier i efterhand

Du lär dig även mer om försäkringen via två genomförda, medlemexklusiva webbinarier;

 • Nr 1 - Information om strategier och möjligheter kopplade till immaterialrätt och vilket skydd du som företagare behöver.
  Medverkande: Markus Dahlberg, PRV, Christina Wainikka, Svenskt Näringsliv, samt Johan Lindau, vd på Blå Station.
 •  Nr 2 - Information om den unika immaterialrättsförsäkringem - framtagen specifikt för möbelbranschen i samarbete med representanter från möbelindustrin, PRV, Svenskt Näringsliv, Söderberg & Partners samt försäkringsbolaget If.
  Medverkande: Hans-Otto Nilsson och Magnus Norman, If Skadeförsäkring, samt Mikael Henningsson och Joy Tischner Röhrens, Söderberg & Partners (TMF:s partner för försäkringslösningar).

Du kan se webbinarierna i efterhand via den här sidan