SCIP

- databasen som säkerställer informationen om produkter som innehåller SVHC

ECHA (European Chemicals Agency) har tagit fram databasen SCIP vars syfte är att säkerställa att informationen om produkter som innehåller SVHC är tillgänglig under hela livscykeln, inklusive när produkterna övergår till avfall.

Informationen i databasen görs sedan tillgänglig för tex avfallsoperatörer, återbruksföretag, återvinnare, konsumenter etc. Företag som levererar produkter innehållande ämnen som inger mycket stora betänkligheter, dvs sk SVHC i halter över 0,1% måste lämna in information till ECHA från och med den 5 januari 2021.