Producentansvar

Foto: C&D Snickeri

Producentansvarsförordningen är i grunden en europeisk förordning och bygger på principen ”förorenaren betalar” (”Polluters-pay-principle”) det vill säga att den som sätter en produkt, eller i det här fallet en förpackning, på marknaden ska betala för att den tas om hand.

I Sverige har företagen gått samman och upprättat en gemensam medlemsorganisation som hanterar insamlingen och återvinningen av förpackningar, Förpacknings- och Tidningsindustrin (FTI). Till denna medlemsorganisation betalar företag för den mängd förpackningsavfall som man "orsakar" och liknande lösningar finns i flertalet länder i Europa.

Man har som exporterande företag en laglig skyldighet att förhålla sig till de regler som gäller på de marknader som man säljer sina produkter.

Ladda ner och läs mer i filen nedan.