Digitalt produktpass

Nu finns såväl ett svenskt som engelskt position paper för ett digitalt produktpass att tillgå. TMF har varit med i arbetet tillsammans med Svensk Handel, BMI, Bil Sweden, Teknikföretagen, Skogen samt Jernkontoret. Utöver allmänna diskussioner och bidrag så är sista kapitlet om SME är helt författat av TMF med våra mindre företag i åtanke.

Läs även tidigare artiklar i ämnet.