”Hyllning till det rena”

Ekgolvet Pure Nature Plank, Proteco Natura– Tarkett

Kollektionen Pure är Tarketts hyllning till rent trä. Oförädlade mönster som naturen själv skapat dem. Här går ursprung, hållbarhet och funktionalitet före kortsiktiga trender. Tarketts trägolv består till 97% av förnyelsebar råvara i form av trä. Materialet till mellanskikt och baksida är gran och fur som huvudsakligen hämtats från svenska och finska skogar där skogsbruket drivs på ett långsiktigt sätt och där skogstillväxten är större än mängden skog som avverkas. Träråvaran till slitskikten är å sin sida ofta ek från europeiska skogar.
Alla ytbehandlingar är sedan länge helt fria från lösningsmedel och trägolven sköts med skonsamma och torra städmetoder utan starka städkemikalier.
Tarketts trägolv håller länge och när de åldrats kan de renoveras, slipas, lackas eller oljas och därmed ges nytt liv. Uttjänta trägolv har hittills skickats till energiutvinning där energiinnehållet tas tillvara. Nu har man dessutom påbörjat resan för alternativa sätt att återanvända råvaror från gamla trägolv i nya produktutvecklingsprojekt – vilket bl a kommer att visas i Tarketts utställning Natural Bond på Stockholm Furniture & Light Fair.