Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 8 handlar om att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Möbelfakta är ett sätt för möbelbranschen att arbeta med mål 8. Under Stockholm Furniture & Light Fair den 5-9 februari visar vi hur svensk möbelindustri arbetar med fem av målen.

"Möbelfakta är en komplett hållbarhetsmärkning för möbler, som inte bara ställer krav på kvalitet och miljö utan också på socialt ansvarstagande. Alla dessa tre områden garanterar en hållbar utveckling. Samtliga parter i leverantörskedjan måste följa ett socialt ansvarstagande och krav baserat på FN: s Global Compact, och där hjälper Möbelfakta möbelproducenter att säkra upp kraven, inte minst med fullgoda arbetsvillkor. Se till att ett långsiktigt socialt ansvar blir en konkurrensfördel!"
Robin Ljungar
hållbarhetschef på Trä- och Möbelföretagen, TMF

"Hållbar konkurrens på lika villkor" är avgörande i arbetet med hållbar utveckling. Möbelfakta är den enda hållbarhetsmärkningen för möbler inom EU med krav på kvalitet, miljö och socialt ansvar. Möbelproducenter måste kunna påvisa att man säkerställer fullgoda arbetsvillkor, dels i sin egen produktion och dels i leverantörskedjan.
Möbelfakta är ett konkret verktyg som företagen kan använda sig av för att stärka det sociala ansvarstagandet. Man kan gå från ord till aktiv handling och göra skillnad genom att ställa tydliga krav. Möbelproducenter måste kunna kommunicera sitt hållbarhetsarbete och hur man säkrar sitt sociala ansvarstagande. Kraven på hållbar utveckling kommer att accentueras ytterligare och här kan Möbelfakta verkligen bidra - för stärkt konkurrenskraft och framtida tillväxt.

Besök vår eventsida:
TMF lyfer Agenda 2030 på Stockholm Furniture & Light Fair