Mål 6 - Rent vatten och sanitet för alla

Mål 6 handlar om att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Johanson Design är ett av våra medlemsföretag som berättar hur de arbetar med Agenda 2030. Under Stockholm Furniture & Light Fair den 5-9 februari visar vi hur svensk möbelindustri arbetar med fem av målen.

"En av många utmaningar för möbelindustrin är valet av textil. Produktionen kräver ofta stora mängder vatten och kemikalier, därför har vi valt att arbeta med eko-textiler. De tillverkas på ett mer miljövänligt sätt med minskad vattenåtgång. På så sätt jobbar vi på Johanson konkret gentemot delmål 6 - rent vatten och sanitet för alla. Ett miljö- och hållbarhetsarbete (alt. -strategi) är centralt för att kunna växa till ett framgångsrikt och ansvarstagande företag."
Dan & Paul Johanson
Vd, vice vd respektive ägare på Johanson Design

Sedan början av 1990-talet är Dan och Paul Johanson ägare till möbelföretaget Johanson Design i Markaryd. Från att ha varit en relativt liten verksamhet, med ett fåtal produkter på en begränsad marknad, är Johanson Design idag ett globalt bolag med ett varumärke som syns över hela världen.
Miljö- och hållbarhetsfrågor har länge varit en viktig del för Johanson Designs framtida utveckling. Sedan 2010 är företaget ISO 14001-certifierat, vilket ger en bra grund att stå på. Det kan handla om allt från klimatsmart uppvärmning av fastigheterna till hur man utvecklar och tillverkar nya produkter. Bland annat använder Johanson sig av ekotextil som innebär att mindre vatten gått åt vid framställningen.
Men hållbarhetsstrategin är hela tiden närvarande när det gäller övriga beslut i företaget. Johanson Design väljer sina partners med omsorg och har en ständig dialog med underleverantörer om deras utveckling och ställningstagande i olika klimatkompenserande frågor. En hållbar strategi och en affärsmässig utveckling går med andra ord hand i hand.

Besök vår eventsida:
 TMF lyfter Agenda 2030 på Stockholm Funriture & Light Fair