Mål 5 - Jämställdhet

"Alla ska inte bara känna sig inkluderade, utan också vara det"

Mål 5 handlar om att uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt.

"Vår nysatsning byggde på förutsättningen att vi kunde attrahera och rekrytera lokalt. Målet har alltid varit att få en helt jämställd arbetsplats där båda könen är representerade i lika hög utsträckning. Innan vi startade igång processen lyckades vi rekrytera endast 6 procent kvinnor men är idag uppe i 22 procent och arbetet fortsätter. Vi ha dragit lärdomen att det inte räcker med att kortsiktigt attrahera och rekrytera andra än män, utan också skapa förutsättningar för att alla ska vilja vara kvar – det är något helt annat. För att lyckas med det måste vi skapa en arbetsplats som först och främst tar död på en förlegad och manschauvinistisk kultur i samhället och istället bygga upp en arbetsplats som lyssnar, respekterar och inkluderar alla. Jag vill gärna understryka vikten av den aspekten som den kanske viktigast i vårt arbete, alla ska inte bara känna sig inkluderade, utan också vara det".

Stefan Lindbäck, vd på Lindbäcks bygg