Mål 4 - God utbildning för alla

Rekrytering

Mål 4 handlar om att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Branscherna har en roll i att främja yrkeslärande då det handlar om att säkra kompetensförsörjning samt säkerställa att industriella och hantverksmässiga tillverkningsmetoder lever vidare. För vissa branscher eller specifika företag kan detta vara särskilt viktigt utifrån det faktum att specifik kompetens behövs (utifrån ett säkerhetsperspektiv då tunga maskiner kräver viss kunskap till exempel) eller att specialistkunskap är en bristvara generellt sett. Trä- och möbelbranschen har god erfarenhet av att anställa nyanlända och ser en viktig roll i att bidra till integrationen framgent. Här finns möjligheten att underlätta kompetensförsörjning i industrin samtidigt som arbetstillfällen och en väg till självförsörjning öppnas för människor.