Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15 handlar om att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Albin i Hyssna är ett av våra medlemsföretag som berättar hur de arbetar med Agenda 2030. Under Stockholm Furniture & Light Fair den 5-9 februari visar vi hur svensk möbelindustri arbetar med fem av målen.

"Vi känner ansvar för nästkommande generationer och tillverkar därför möbler som främjar en ekologisk hållbar utveckling. Vi använder oss uteslutande av certifierat virke, strävar hela tiden mot att minimera virkesförbrukningen och uppmuntra återbruk, och vi värdesätter ett hållbart skogsbruk. Vi ser det som att om man köper nya möbler från oss, så köper du också en framtid."
Anna-Lena Knutsson
Tredje generationen på Albin i Hyssna och fram till 2018 företagets vd. 

År 1920 började Albin Johansson tillverka möbler i Hyssna - därav företagets namn. Det snart 100-årsjubilerande Albin i Hyssna är idag systerföretag med Stolab i Smålandsstenar och hållbarhetsfilosofin har funnits med genom alla år. Man känner ansvar för nästkommande generationer och tillverkar därför möbler som främjar en ekologisk hållbar utveckling.
Förutom att använda 100% certifierat virke, sågar man sina egna ämnen och strävar hela tiden efter att minimera virkesförbrukningen. Men inte minst uppmuntrar företaget till återbruk, bland annat genom att erbjuda restaurering av de Albin i Hyssna-möbler som finns ute hos kunderna.
Strävan är att tillverka möbler som inte känner någon ålder och får ett så långt liv som möjligt.

Besök vår eventsida:
TMF lyfter Agenda 2030 på Stockholm Furniture & Light Fair