Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna

Mål 13 handlar om att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Emma Olbers arbetar som formgivare för flera av våra medlemsföretag. Under Stockholm Furniture & Light Fair den 5-9 februari visar vi hur svensk möbelindustri arbetar med fem av målen.

"Om vi ska lyckas hålla klimatet till 1,5 graders uppvärmning är minskningen av koldioxidutsläpp det allra viktigaste att ta itu med. I möbelns livscykel står materialvalet för 40-50 % av de totala utsläppen. därför sätter jag fokus på den delen redan vid skissbordet – för att jobba gentemot delmål 13, att bekämpa klimatförändringarna. Vi måste ta ett ansvar, både som konsumenter och producenter, och beakta HELA processen – från materialval, till återvinning eller återanvändning."
Emma Olbers / Emma Olbers Design
Prisad formgivare och kreativ chef, bl a med upppdragsgivare som Asplund, Eldvarm, Ire Möbel, Skultuna och Tre Sekel

Emma Olbers är möbeldesignern med stort fokus på hållbar utveckling. Hon är uppvuxen som femte generationen på ett jordbruk och har alltid sett naturen som ett kretslopp. Det är också därför som Emma ser hela processen – för ett bättre klimat - som så viktig, från materialval till återvinning eller återanvändning. Redan i designfasen – såsom med soffan Hanna - är det viktigt att tänka igenom vilket material som ska användas och hur man ska kunna renovera och separera produkten, så att materialet kan leva så länge som möjligt.
Emma förordar också att fler möbelproducenter väljer att tillverka i Sverige, eftersom vi vet att det är möjligt att köpa förnyelsebar el och det finns strikta regler som minimerar utsläpp till vatten och luft.
Enligt Emma Olbers måste alla ta ett ansvar, både som konsumenter och producenter, att faktiskt betala vad det kostar för att ta steg närmare ett mer hållbart samhälle. Ska vi få till ett skifte och ändra våra beteenden så måste vi väcka frågan varje dag och fortsätta göra ett aktivt val varje gång vi handlar.

Beök vår eventsida:
TMF lyfter Agenda 2030 på Stockholm Furniture & Light Fair