Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12 handlar om att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Lammhults Möbel är ett av våra medlemsföretag som berättar hur de arbetar med Agenda 2030. Under Stockholm Furniture & Light Fair den 5-9 februari visar vi hur svensk möbelindustri arbetar med fem av målen.

"Hållbarhetsarbetet är inte längre ett val. Vi har kommit till 'the peak of everything´. I vår ambition att ställa om till en cirkulär produktion finns tre viktiga fokusområden för oss på Lammhults: en utfasning av skadliga kemikalier, att successivt anpassa och designa produkter för cirkulära flöden, samt att använda rätt material på rätt ställe. Genom att ständigt tänka cirkulärt är vi med och bidrar till hållbara konsumtions- och produktionsmönster."
Andreas Mattisson
Ansvarig för produktutveckling på Lammhults Möbel

Möbelföretaget Lammhults startade som en mekanisk verkstad 1945, men började ganska snart att formge och producera möbler och är idag verksamt på både en nationell och internationell marknad. Redan från start var hållbarhet och långsiktighet ett signum för verksamheten.
Lammhults har sedan länge jobbat med att ta bort skadliga kemikalier i produktionen, och fr om 2020 ska all montering endast ske med skruvar och därmed vara limfri.
En andra viktig del är att alla produkter ska vara cirkulära inom en snar framtid. Man ska jobba med återvunnet material och produkten ska kunna monteras om, nedmonteras, återvinnas och återanvändas många gånger. Det tredje handlar om att använda rätt material på rätt ställe.
Pennestolen, som vann Red Dot Award 2017, kombinerar många av Lammhults ambitioner angående cirkulär ekonomi och design anpassad till hållbarhet.
Andreas Mattisson, ansvarig för produktutveckling på Lammhults Möbel, menar att design och produktion anpassad till cirkulär ekonomi egentligen är det lättaste steget. Det är fasen därefter som är mer avgörande. Företaget måste anpassa logistiken för att kunna ta in allt som ska återanvändas, och returer måste fungera. Det handlar om en hel struktur som måste förändras. menar att design och produktion anpassad till cirkulär ekonomi egentligen är det lättaste steget. Det är fasen därefter som är mer avgörande. Företaget måste anpassa logistiken för att kunna ta in allt som ska återanvändas, och returer måste fungera. Det handlar om en hel struktur som måste förändras.

Besök vår eventsida:
TMF lyfter Agenda 2030 på Stockholm Furniture & Light Fair