Mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Mål 11 handlar om att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Den hållbara trädgårdsstaden, riktar fokus på att ge fler möjligheten att skapa sig en bostad som består av mer än bara identiska och rationella hus staplade intill varandra. Den blandade trädgårdsstaden erbjuder inkluderande boendeformer, service och kommunikation samt närheten till natur.

Genom TMF:s näringspolitiska arbete med den Hållbara Trädgårdsstaden bidrar vi tillsammans med branschen till att skapa inkluderande samhällen med blandad och trygg bebyggelse. Det industriella bostadsbyggandet kan både bygga mer hållbart och kostnadseffektivt.