Centrala och betydande hållbarhetsmål

- för trä- och möbelindustrin

TMF har tillämpat SDG-kompassen på Agenda 2030 för att kartlägga vilka av de globala målen som medlems­företagen och TMF i egenskap av branschorganisation har ansvar för och möjlighet att påverka. TMF har med stöd av konsultföretaget Trossa AB gått genom alla 17 mål och 169 delmål och gjort en värdering av dessa i enlighet med SDG-kompassens steg 1 och 2.

TMF har bedömt 11 mål och 29 delmål som centrala eller betydande för medlemsföretagen och/eller för TMF som organisation. Vissa mål är gemensamma för såväl alla företag som för TMF, medan andra kan vara av specifik relevans för bara TMF som branschorganisation eller något/några av företagen. För det enskilda företaget är det viktigt att identifiera just de hållbarhetsmål som är mest relevanta för just den egna verksamheten..

Läs mer om de 11 mål och delmål som TMF identifierat som relevanta för just er verksamhet.