TMF:s arbete för en hållbar utveckling

- med utgångspunkt i Agenda 2030

Världen och samhället står inför stora utmaningar när det gäller klimathot, råvaruförsörjning, generering av avfall och social utveckling.

FN har i Agenda 2030 identifierat 17 mål för hållbar utveckling. TMF har med Agenda 2030 som bas formulerat mål och vision för branschens långsiktiga hållbarhetsarbete. Ta del av informationsmaterial och hur ditt företag kan utveckla ert befintliga hållbarhetsarbete.