Hållbar utveckling

TMF har en uttalad prioritering av hållbar utveckling. Viktiga frågor är t.ex cirkulär ekonomi, energi, miljömärkningar och ett hållbart producerande. Mycket av arbetet sker på europeisk nivå - inom EU.