”Det är viktigt att kunna möta marknaderna så väl förberedda vi bara kan”

- Gärsnäs vd Dag Klockby om TMF:s exportsatsning

TMF:s involverade medlemsföretag tror mycket på TMF:s exportsatsning och det stöd det kan ge möbel- och inredningsindustrin – både ifråga om nuvarande, men inte minst för att vara rustade inför kommande exportprojekt.