Omfattande marknadsanalyser av Storbritannien, Frankrike, Tyskland och USA

TMF:s långsiktiga exportsatsning för möbel- och inredningsindustrin innehåller bland annat fyra omfattande marknadsanalyser av Business Sweden - för de utvalda marknaderna Storbritannien, Frankrike, Tyskland och USA. Här kan du ta del av samltiga marknadsanalyser – presenterade på webbinarier under oktober.

De analyser som har tagits fram under året svarar t.ex. på frågorna; hur ser möbelindustrin ut i landet just nu, hur sker försäljning mot olika kundgrupper och vilka krav ställs på möbler på de olika marknaderna? Även hållbarhetsfrågan samt kulturella skillnader finns med i analyserna, som är utförda av Business Sweden-medarbetare lokalt på de respektive marknaderna.

Medlemsinloggning

Observera att du behöver medlemsinloggning för att kunna ladda ner marknadsanalyserna - en inloggning du skaffar här.

Icke-medlem och intresserad av marknadsanalyserna?

Även om du inte är medlem, finns det möjlighet att beställa rapporterna kostnadsfritt. Kontakta linda.lof@tmf.se.