Individuell exportcoachning

Förutom fyra omfattande marknadsanalyser för Storbritannien, Frankrike, Tyskland och USA - som presenterades under oktober - erbjuder TMF:s långsiktiga exportsatsning individuell exportcoachning via Business Sweden.

Individuell exportcoachning

Ta tillfället att delta i kostnadsfri exportcoachning som utförs under hösten och vintern, både i grupp och individuellt. Tillsammans går vi igenom frågor som uppkommer i en exportsatsning; såsom marknadsval, positionering, prissättning, budgetering, avtal och exportregler.

"Vi förstod tidigt värdet av Business Swedens utbildning och att ta den seriöst och göra arbetet bakom som krävs. Det går inte att bara ställa ut på en designmässa i London och tro att det är som att sälja i Sverige."

Malin Muskala, CEO, Mizetto
Exportcoachad av Business Sweden 2019

Läs mer om coachning av små och medelstora företag

Anmälan