Från Tranås till Lancaster

  • Företag: EFG
  • Exportprojekt: Lancaster University
  • Ort/Land: Lancaster, Storbritannien
  • Produkter: Task Seating (Savo Soul, Mesh Back), Breakout Furniture (EFG Collaborate, EFG Hidetech Cafe, EFG Archie Sled base, EFG Mingle sofas, EFG Create Poufs, EFG Woods Club, EFG Mingle modular), Meeting Tables (EFG Hidetech), Meeting Seating (EFG Woods, stitch version).

Storyn
Ett nytt centrum för hälsoinnovation vid Lancaster University i England kommer att ta itu med några av de betydande hälsoutmaningar vi står inför idag. I ett samarbete med olika partners utformar man nya lösningar på hälsoområdet.

Länder/marknader som EFG exporterar till:
Cirka 20 stycken - Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, Estland, Lettland, Litauen, Frankrike, Belgien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Tjeckien, Senegal, Schweiz, Island, Portugal, Japan, Tyskland och Ungern.