Exklusiva marknadsanalyser av Storbritannien och Frankrike

TMF:s långsiktiga exportsatsning för möbel- och inredningsindustrin innehåller bland annat fyra omfattande marknadsanalyser av Business Sweden - för de utvalda marknaderna Storbritannien, Frankrike, Tyskland och USA. Här kan du ta del av marknadsanalysen för Storbritannien och Frankrike – presenterade på webbinarier den 12 respektive 14 oktober.

De analyser som har tagits fram under året svarar t.ex. på frågorna; hur ser möbelindustrin ut i landet just nu, hur sker försäljning mot olika kundgrupper och vilka krav ställs på möbler på de olika marknaderna? Även hållbarhetsfrågan samt kulturella skillnader finns med i analyserna, som är utförda av Business Sweden-medarbetare lokalt på de respektive marknaderna.

De återstående marknadsanalyserna publiceras efter respektive webbinarium nedan;

  • 19 oktober, Tyskland – kl 09-10.30
  • 21 oktober, USA – kl 15-16.30

Medlemsinloggning

Observera att du behöver medlemsinloggning för att kunna ladda ner marknadsanalyserna - en inloggning du skaffar här.