Digital transformation

Världen genomgår en digital revolution vilket innebär att företag, kunder och saker kopplas samman i allt snabbare takt. Digitaliseringen ger nya möjligheter för alla – såväl stora som små företag och organisationer. Verksamheter som inte lyckas hänga med går en tuff tid tillmötes, där de riskerar att bli allt mindre relevanta för sina kunder. TMF samarbetar med den digitala transformationsbyrån Hello Future för att kunna erbjuda stöd till våra medlemmar i arbetet med att digitalisera sina verksamheter. På denna webbsida hittar du information om digitalisering och digital transformation samt erbjudanden om kompetenshöjande webinars och workshops. I september arrangeras även en Digital Produktionsdag.

"Vi befinner oss mitt i utvecklingen från ett industrisamhälle till ett digitalt samhälle. Digitaliseringen innebär att de saker som vi redan gör kan göras på nya, digitala sätt och framför allt att helt nya saker är möjliga att göra." — Digitaliseringskommissionen 2016

Digitaliseringen innebär nya typer av prövningar och förutsättningar. Nya värden skapas och till följd av det även en ny digital affärslogik. De som bäst lyckas ta tillvara på digitaliseringens möjligheter tar täten och säkrar sin plats som en framtidsorganisation och som en stark spelare på sin marknad.

Med digitaliseringen förändras människors beteenden. Kunder förväntar sig ständig tillgång till digitala tjänster på sina egna villkor. De vill ha omedelbar tillgång till allting online, överallt och produkterna ska vara skräddarsydda och kundanpassade.

Även marknadens spelregler förändras, vilket innebär att det skapas utrymme för nya innovationer i form av till exempel nya affärsmodeller baserade på plattforms- och delningsekonomi. Samtidigt uppkommer konkurrens för oväntat håll där mjukvaruföretag utmanar etablerade aktörer. Digitala företag agerar globalt från dag ett.

För att lyckas gäller det att förstå och kunna ta tillvara på utvecklingen. Om det tidigare var förhållandevis enkelt att förutspå sin omvärld och planera sig till framgång, så gäller nu snarast det motsatta. Du måste numer planera för kontinuerlig förändring och optimera för hastighet.

Hur påverkas din verksamhet av digitaliseringen och vad behöver företaget göra för att ställa om och kunna möta förändrade behov från era kunder och anställda?

  • Digitalisering innebär en global teknikutveckling som skapar nya möjligheter och utmaningar.
  • Digital transformation är en medveten förändring med det tydliga syftet att möta utmaningarna från digitaliseringen och anpassa verksamheten till en digital värld. Det handlar om att framtidssäkra organisationen genom att förändra erbjudanden och verksamhetsmodeller. Två förändringsprocesser som innebär såväl utmaningar som möjligheter.