Badinredningsguide

Denna guide kan komma att ändras i takt med att lagar, regler och standarder förändras. Säkerställ att du alltid läser den senaste publicerade vid ditt köp av inredning. Vi har inte granskat huruvida bilder i guiden uppfyller gällande regelverk.

För frågor eller funderingar - kontakta info@tmf.se.
Vi hoppas att blir nöjd med din inredning från någon av våra tillverkare!