Visste du att....?

Foto: Westcoast Windows
  • I ett vanligt småhus med tvåglasfönster försvinner ungefär en tredjedel av värmen ut genom fönstren.

  • Att byta till moderna, energieffektiva fönster kan ge hela 6000 kronor lägre energikostnader per år.

  • Dagens 3-glasfönster kan vara upp till 70 procent energisnålare än gamla tvåglasfönster.

  • Genom att placera fönster med avseende på dess funktion och efter väderstrecken kan du få både energibesparingar och bättre inomhuskomfort.

  • En omfattande renovering av befintligt bostadsbestånd skulle ge en energibesparing på hela 8 TWh per år. Det motsvarar en hel kärnkraftsreaktor.

  • Öppningsbara fönster och altandörrar är de vanligaste vägarna in vid inbrott i villa, fritidshus och lägenheter som ligger i markplan.