Säkert

Foto: Bovalls Dörrbyggeri

Inbrottssäkerhet

Se till att du använder rätt typ av säkerhetsprodukter. Då gör du livet svårare för eventuella inbrottstjuvar, och samtidigt tryggare för dig. Stöldskyddsföreningen rekommenderar att du använder godkända produkter och installatörer. 

Brandskydd

Det finns olika klassningar beroende på vilket behov av brandskydd du har. Det är viktigt att
du tänker på vilka krav som gäller för just din byggnad.