Tankar från en innovatör...

"Fönster- och dörrindustrin har ett ansvar att driva marknaden framåt vad gäller innovationer. Med ny teknik kan vi bidra till att förbättra livet hemma för människor. Tekniken möjliggör både ökad kontroll av det yttre skalet i bostaden, samt ökar säkerheten liksom underlättar för våra konsumenter att interagera med sina fönster och dörrar.

Möjligheter till nya innovationer skapas som kommer att påverka människors vardag, både i hemmet och i de offentliga miljöerna. Den tekniska utvecklingen går snabbt och användningen kan se annorlunda ut mot idag.

Den cirkulära ekonomin kommer ställa större krav på återvinning av produkter och material, även på trä. Att öka andelen FSC-klassat trä är en förutsättning för att kunna ta allt större hållbara kliv."